Kolónia
Marivaux, Pierre
1989, Csiky Gergely Színház, Loucachevsky, Sophie
Monsieur Sorbin

Láthattuk (…) remek külső-belső rendi vértezetben Koltai Róbertet.
(Troszt Tibor, Somogyi Néplap,1989. szept. 30.)